telegram channel homepage

پخش زنده صوتی

سخنران جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی

سخنرانی های اطلاع رسانی شده در صفحه "اطلاع رسانی جلسات" در این صفحه به صورت پخش زنده صوتی قابل استفاده است.پخش زنده تصویری

سخنران جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی

در سایه الطاف الهی پخش زنده تصویری برای جلسات در وضعیت آزمایشی قرار گرفته است. در صورت تمایل می توانید از طریق لینک زیر به پخش زنده دسترسی پیدا نمایید.